Πέμπτη, 5 Απριλίου 2018

Ο μοναδικός επιζών ιερολοχίτης υψώνει την Σημαία

Δεν υπάρχουν σχόλια: