Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2015

Η Μονή της Χώρας στην Κωνσταντινούπολη

Video του enlefkotv στο σημαντικότερο μνημείο της εποχής των Παλαιολόγων, με τις περίφημες τοιχογραφίες και τα μωσαϊκά του 11ου αιώνα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: