Κυριακή, 7 Οκτωβρίου 2012

Η συνάντηση Μακάριου και Γρίβα στη Ρόδο

Σαν σήμερα το 1959, μετά από μακρά περίοδο αντιδικίας μεταξύ Μακαρίου και Γρίβα, οι δύο άντρες συναντούνται στη Ρόδο, όπου υπογράφουν ειδικό πρωτόκολλο συνεργασίας.
Η ιστορική συνάντηση έγινε στο "Ξενοδοχείο Των Ρόδων", εκεί που στεγάζεται σήμερα το Καζίνο της Ρόδου.

Τρεις μέρες μετά, έγραψαν οι εφημερίδες της εποχής:

"Εις τον χώρον τού θυρωρείου δευτέρας τάξεως ξενοδοχείου τής Ρόδου εγράφη σήμερον τήν 9ην π.μ. ο επίλογος τών συνομιλιών Μακαρίου - Γρίβα διά τών δηλώσεων τού τελευταίου προς τους δημοσιογράφους.
Ο στρατηγός Γ. Γρίβας εις τάς δηλώσεις του χαρακτηρίζει τάς συμφωνίας Ζυρίχης και Λονδίνου ως τετελεσμένον γεγονός, το οποίον εκλήθη να αντιμετωπίση και διεδήλωσε τήν ομοφωνίαν του προς τήν διακηρυχθείσαν πολιτικήν τού Αρχιεπισκόπου Μακαρίου περί εντίμου εφαρμογής τών συμφωνιών, άνευ περαιτέρω υποχωρήσεων. 


Προβαίνων εις σαφή διαχωρισμόν τού Κυπριακού από τών πολιτικών εξελίξεων εν Ελλάδι, ο κ. Γρίβας ανεγνώρισεν άμεσον αρμοδιότητα και ευθύνην διά τάς εν Κύπρω εξελίξεις εις τόν Αρχιεπίσκοπον Μακάριον, προς τον οποίον υπεσχέθη αμέριστον την υποστήριξίν του.
Εν τέλει ο κ. Γρίβας εξέφρασε την αισιοδοξίαν του διά την επί δημοκρατικών βάσεων αισίαν λειτουργίαν τής νέας πολιτείας τής Κύπρου. 


Απαντών εις σχετικάς ερωτήσεις, ο στρατηγός απεκάλυψεν ότι κατά τάς συνομιλίας τής Ρόδου, ο Εθνάρχης Μακάριος παρεδέχθη ότι ο κ. Γρίβας ουδεμίαν είχε ανάμιξιν εις τα τής συνωμοσίας και τής αποστολής όπλων εις τήν Κύπρον".

Δεν υπάρχουν σχόλια: