Πέμπτη, 5 Ιουλίου 2012

Για το φονικό δεν είπανε κουβέντα...

«Μας κέρασαν γλυκό, μας κέρασαν και μέντα, μα για το φονικό δεν είπανε κουβέντα»!
38 χρόνια μετά, η Τουρκία εξακολουθεί να επιμένει στην αναχρονιστική στρατιωτική κατοχή μιας Ευρωπαϊκής χώρας, όπως είναι η Κύπρος και να περιφρονεί σκαιότατα αρχές, ψηφίσματα και αποφάσεις της Διεθνούς και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: