Σάββατο, 28 Απριλίου 2012

Οι Τούρκοι ετοιμάζονται για πετρελαϊκές εργασίες νότια της Ρόδου

Δημοσιεύθηκαν , στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Τουρκίας , σειρά αποφάσεων του τουρκικού Υπουργικού Συμβουλίου, που είχαν ληφθεί στις 16 Μαρτίου 2012, περί χορήγησης αδειών εκτέλεσης πετρελαϊκών εργασιών. 

Οι εργασίες θα γίνουν και σε περιοχές νότια της Ρόδου και του Καστελόριζου, κατά παράβαση του Διεθνούς Δικαίου. 

Το ελληνικό υπουργείο εξωτερικών αντέδρασε άμεσα δηλώνοντας πως η ενέργεια αυτή αντιβαίνει στους κανόνες του Δικαίου της Θάλασσας και η Τουρκία με κανένα τρόπο δεν μπορεί να θίξει κυριαρχικά δικαιώματα και αρμοδιότητες της Ελλάδας, που θεμελιώνονται στο Διεθνές Δίκαιο.  Οι θέσεις μας σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα είναι δεδομένες και έχουν γνωστοποιηθεί επανειλημμένως προς την τουρκική πλευρά. 

Σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες της Διεθνούς Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας και του εθιμικού δικαίου, περιοχές που αναφέρονται στις εν λόγω αποφάσεις περιλαμβάνουν και ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: