Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2011

Οι αναφορές του νέου μνημονίου στον τουρισμό

Τέσσερις σημαντικές αναφορές περιλαμβάνει το νέο επικαιροποιημένο μνημόνιο για τον τουρισμό, στην ανάπτυξη του οποίου επενδύει πολλές από τις παραδοχές του.

Συγκεκριμένα:

- Γίνεται αναφορά στην έκθεση της Mc Kinsey, η οποία θα παραδοθεί μέσα στον Ιούλιο και θα αναλύει τη δυνητική συνεισφορά του τομέα του τουρισμού στην ανάπτυξη και την απασχόληση. Στην μελέτη θα εντοπίζονται τα νομοθετικά, διοικητικά και άλλα εμπόδια που παρεμποδίζουν τον ανταγωνισμό και την είσοδο την αγορά και για την υλοποίηση του δυνητικού του τομέα.

- Σε ξεχωριστή αναφορά περιγράφεται το περιεχόμενο της μελέτης στην οποία επισημαίνεται η ανάγκη ανάπτυξης και αναβάθμισης των υποδομών, των λιμένων και των μαρίνων, η ανάγκη διευκόλυνσης των επενδύσεων σε ολοκληρωμένα τουριστικά θέρετρα και συγκροτήματα παραθεριστικής κατοικίας, και η ανάγκη αύξησης της συνδεσιμότητας των πτήσεων με υψηλού αναπτυξιακού δυναμικού αγορές. «Ο νόμος για τις επενδύσεις fast track, οι πωλήσεις της ακίνητης περιουσίας του δημοσίου, και οι νόμοι για τη χρήση γης θα συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων αυτών. Ο νόμος για τον τουρισμό, που θα ψηφιστεί μέχρι τα τέλη Αυγούστου, θα αντιμετωπίσει συγκεκριμένα εναπομείναντα εμπόδια σε σχέση με τις εξοχικές κατοικίες και τα τουριστικά θέρετρα».

- Μέσα στον Αύγουστο θα πρέπει να έχει πρωοθηθεί προς ψήφιση νομοθετική ρύθμιση που θα διευκολύνει την προώθηση των επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού (τουριστικά θέρετρα και δευτερεύουσα τουριστική κατοικία). Η νομοθετική αυτή ρύθμιση, μαζί με το νομοσχέδιο για τις χρήσεις γης θα επιτρέψουν την επιτάχυνση της διαδικασίας αποκρατικοποίησης των χαρτοφυλακίων γης που διαχειρίζεται η εταιρεία Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα (ETA), για την οποία ωστόσο προβλέπεται προς το τέλος του έτους η κατάργησή της.

- Μέχρι τα τέλη Σεπτέμβριου, τονίζεται στο μνημόνιο ότι θα πρέπει η Κυβέρνηση να επιταχύνει την επανεξέταση των αιτήσεων ιδιωτικών έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη και να προωθήσει τουλάχιστον ένα μεγάλο έργο του δημόσιου τομέα, με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων σε βασικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων των τομέων του τουρισμού, της ενέργειας και των ακινήτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: