Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2011

1.918 ευρώ ο βασικός μισθός στην Κύπρο

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία της Κύπρου, οι μέσες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων κατά το πρώτο τρίμηνο του 2011 εκτιμούνται στα 1.918 ευρώ.

Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην καταβολή της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ) πάνω στις ακαθάριστες απολαβές των υπαλλήλων, η οποία ανερχόταν σε 0,92% από τον Ιούλιο του 2010 και 1,25% από τον Ιανουάριο του 2011.

Η αντίστοιχη αύξηση που παρατηρήθηκε κατά το πρώτο τρίμηνο του 2010, ήταν 3,0%, κατά το δεύτερο τρίμηνο ήταν 1,1%, το τρίτο τρίμηνο ήταν 3,1% και το τέταρτο τρίμηνο του 2010 ήταν 2,4%.

Δεν υπάρχουν σχόλια: