Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2009

Τα σημαντικά και κρίσιμα της Καλύμνου


Κατάλογο των πλέον σημαντικών και κρίσιμων προβλημάτων για την ανάπτυξη της Καλύμνου που απαιτούν κυβερνητική παρέμβαση και πρωτοβουλία προκειμένου να λυθούν ή να δρομολογηθεί η λύση τους κατάρτισε ο Δήμαρχος Γεώργιος Ρούσσος. Το θέμα θα συζητηθεί στην προσεχή συνεδρίαση του Δ.Σ. Καλύμνου, η οποία αναμένεται με ανάλογο ενδιαφέρον. Ο κατάλογος κοινοποιήθηκε στους Βουλευτές, τον Νομάρχη, τον Έπαρχο και έχει ως εξής:

1. Κατάργηση του όρου «Βόρειο Συγκρότημα Δωδεκανήσου»-Αναπτυξιακή και διοικητική ισοτιμία Καλύμνου-Κω:
Απαγόρευση χρήσης του στρατηγικά βλαπτικού για τα συμφέροντα της Καλύμνου και των νησιών της Επαρχίας Καλύμνου ευρύτερα του όρου «Βόρειο Συγκρότημα Δωδεκανήσου»- ισότιμη μεταχείριση της Καλύμνου σε οποιαδήποτε διοικητική κατανομή και σχεδιασμό σε εφαρμογή των σχετικών προβλέψεων του Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου που θεσμοθετεί αυτή την ισοτιμία των δύο νησιών ως περιφερειακών κέντρων που μαζί με την Πρωτεύουσα Ρόδο συγκροτούν την πολυπολική γεωγραφική αναπτυξιακή ενότητα του Νομού Δωδεκανήσου. Κάθε δημόσιο έγγραφο με την όποια χρήση του όρου «Βόρειο Συγκρότημα Δωδεκανήσου» να επιστρέφεται ως απαράδεκτο και άκυρο.
2. Ολοκληρωτική και άμεση δίωξη και καταστολή του εμπορίου ναρκωτικών ουσιών στην Κάλυμνο
3. Χρηματοδότηση και έγκριση Ειδικού προγράμματος παραγωγικής απασχόλησης στον Δήμο Καλυμνίων , ειδικών ομάδων του πληθυσμού του Δήμου Καλυμνίων με στοιχεία κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού και περιθωριοποίησης(διαζευγμένες γυναίκες , άνεργες γυναίκες με άνεργους συζύγους , χρήστες ναρκωτικών ουσιών , μακροχρόνια άνεργοι άνω των 55 ετών με αδυναμία συμπλήρωσης ενσήμων για συνταξιοδότηση κ.λ.π.)
4. Αναβάθμιση , επέκταση , στελέχωση Νοσοκομείου Καλύμνου με πλήρη πλήρωση στις βασικές ειδικότητες γιατρών και πλήρη στελέχωση σε βοηθητικό νοσηλευτικό προσωπικό.
5. Ίδρυση , στελέχωση και λειτουργία Εντατικής Μονάδας αντιμετώπισης Εμφραγμάτων στην Κάλυμνο
6. Καθημερινή ακτοπλοϊκή διασύνδεση της Καλύμνου με Πειραιά με πλοίο επιπέδου τουλάχιστον Διαγόρας και μέγιστο χρόνο ταξιδιού τις 9 ώρες.
7. Δύο αεροπορικά δρομολόγια ημερησίως από και προς Κάλυμνο και Αθήνα με αεροπλάνα 70 θέσεων
8. Ένταξη της Καλύμνου στο ενδοδωδεκανησιακό αεροπορικό δρομολόγιο
9. Άμεση δημοπράτηση του έργου του φωτισμού των εμποδίων του Αεροδρομίου Καλύμνου(είναι πανέτοιμες οι μελέτες σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση μου από την ΥΠΑ και υπάρχει άνετη δυνατότητα χρηματοδότησης από το Σπατόσημο)
10. Άμεση αδειοδότηση στο ΔΛΤΚ για την πραγματοποίηση αναγκαίων εργασιών στον εξωτερικό προσήνεμο προβλήτα του Λιμένος Καλύμνου για την άμεση δημιουργία ασφαλών συνθηκών ελλιμενισμού των μεγάλων BLUE STAR και την συνακόλουθη προσωρινή επίλυση του ακτοπλοϊκού προβλήματος.
11. Δέσμευση για ένταξη του έργου κατασκευής νέου εξωτερικού προβλήτα στο ΕΣΠΑ , μόλις ωριμάσει ο σχετικός φάκελος.
12. Γρήγορη θεσμοθέτηση του μεταφορικού ισοδύναμου στην Ακτοπλοΐα του Αιγαίου και ένταξη της προσπάθειας του Δήμου Καλυμνίων για αγορά πλοίου στις αντίστοιχες χρηματοδοτικές προβλέψεις και σχεδιασμούς του νέου συστήματος.
13. Άμεση χρηματοδότηση και επανέναρξη της Σχολής Δυτών Καλύμνου και έναρξη δομημένου διαλόγου με το αρμόδιο Υπουργείο για το επανασχεδιασμό και επαναθεσμοθέτηση της ύπαρξης και λειτουργίας της.
14. Άμεση δημοπράτηση του έργου Περιφερειακό Οδικό δίκτυο διασύνδεσης Λιμένος – Αεροδρομίου Καλύμνου με το σύστημα μελέτη – κατασκευή είτε από το Υπουργείο Δημοσίων έργων είτε από τον Δήμο με αντίστοιχη αδειοδότηση του.
15. Ίδρυση και λειτουργία Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στη Κάλυμνο και μεταβατικά στάθμευση ενός πυροσβεστικού οχήματος από αυτά που έχει η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Κω , με δύο επαγγελματίες πυροσβέστες εκ περιτροπής από το προσωπικό της Κω , για την λειτουργία του.
16. Αναβάθμιση ειρηνοδικείου Καλύμνου σε Πρωτοδικείο Επαρχίας Καλύμνου
17. Λειτουργία Γραφείου ΟΑΕΔ στην Κάλυμνο.
18. Θεσμοθέτηση της Καλύμνου ως μόνιμης πύλης εισόδου- εξόδου της χώρας και άμεση επανάληψη για το 2010 της προσωρινής λύσης των προηγούμενων χρόνων με άμεση έγκριση της όπως κάθε χρόνο υποβληθείσας αίτησης του ΔΛΤΚ στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
19. Αναβάθμιση , στελέχωση των υπηρεσιών του ΝΑΤ στην Κάλυμνο
20. Επανένταξη των πασχόντων από την νόσο των δυτών στους δικαιούχους του παραπληγικού επιδόματος
21. Αναβάθμιση και πλήρης στελέχωση του 542 Συντάγματος
22. Δημιουργία Κέντρου Νεοσυλλέκτων στην Κάλυμνο
23. Αναβάθμιση του Αστυνομικού Τμήματος Καλύμνου σε Υποδιεύθυνση Επαρχίας Καλύμνου με μια διεύθυνση Δωδεκανήσου με έδρα την Ρόδο ή αναβάθμιση του Αστυνομικού Τμήματος Καλύμνου σε Διεύθυνση Επαρχίας Καλύμνου σε περίπτωση που θα διασπαστεί η Αστυνομική Διεύθυνση Δωδεκανήσου σε περισσότερες από μια διευθύνσεις
24. Αστυνομικό Φυλάκιο Βαθύ
25. Αστυνομικό Φυλάκιο Ψερίμου
26. Αστυνομικό Φυλάκιο Τελένδου
27. Λιμενικό φυλάκιο Βαθέως
28. Λιμενικό Φυλάκιο Ψερήμου
29. Αναβάθμιση , εξοπλισμός και στελέχωση Τελωνείου Καλύμνου
30. Αναβάθμιση , εξοπλισμός και στελέχωση Λιμεναρχείου Καλύμνου
31. Αποκέντρωση και λειτουργία κρατικών Αρχαιολογικών υπηρεσιών στην Κάλυμνο
32. Αποκέντρωση επιτροπής εξέτασης υποψήφιων συνταξιούχων λόγω αναπηρίας του ΤΕΒΕ από τη Ρόδο στην Κάλυμνο
33. Λειτουργία στην Κάλυμνο μιας Πανεπιστημιακής σχολής ή Σχολής ΤΕΙ ή Σχολής Εμπορικού Ναυτικού
34. Πλήρης διοικητική αυτοτέλεια της Καλύμνου στην ΔΕΗ και τον ΟΤΕ με αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των υποδομών τους και αποδέσμευση της διοίκησης τους από την Κω. Άμεση υλοποίηση της αποφασισθείσας αντικατάστασης των 3 παλιών μηχανών με δύο νέες.
35. Στελέχωση και λειτουργία όλων των υπηρεσιών της σημερινής ΝΑΔ σε επίπεδο Επαρχείου Καλύμνου ή Δήμου Καλυμνίων ανάλογα με τις αλλαγές που θα γίνουν στην νέα Διοικητική Διάρθρωση της χώρας .
36. Αποκέντρωση υπηρεσιών Αλιείας-Σπογγαλιείας στην Νέα Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση με γεωγραφικό προσδιορισμό των νέων περιφερειακών υπηρεσιών και στην Κάλυμνο.
37. Συμμετοχή του Δημάρχου Καλυμνίων και του Προέδρου της Ομοσπονδίας Παράκτιας Αλιείας σε όλα τα όργανα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης , διαμόρφωσης εισήγησης για πολιτικές αλιείας-σπογγαλιείας.
38. Ειδικό πρόγραμμα Σπογγαλιείας
39. Κωδικοποίηση και εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για την σπογγαλιεία-οστρακαλιεία.
40. Ευρωπαϊκό Κέντρο πληροφόρησης των ΜΜΕ σε σύνδεση με το υπάρχον στο ΕΒΕΔ στη Ρόδο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: